психолог, психотерапевт, астропсихолог

Славина
Коцева

 

Всеки от нас в даден момент от живота си е имал усещането за вътрешна празнота или безизходица и отчаяние, като при някои тези състояния могат да се превърнат в дълготрайни, нарушавайки техния пълноценен начин на живот. Аз вярвам, че симптомите, начинът, по който се чувстваме, реагираме и общуваме, изразяват същност от нас, за която не сме се погрижили. Те съдържат информация за това, какво трябва да променим, за да може да бъдем в мир със себе си и да намерим един по-висш смисъл на нашето съществуване. Моята цел е да ви помогна да припознаете и интегрирате вашите несъзнавани страни за да може да се свържете с вашето по-широко и автентично усещане за себе си. 

 

Относно терапията

Терапията е уникално пътуване, свързано с личностното израстване, което първоначално започва на ниво психика. Дълбинната психотерапия, която практикувам, посредством работа със сънища, активно въображение и различни техники от арт терапията, позволява изследването на несъзнаваните аспекти от човешката психика. Чрез изграждането на връзка с тях, човек може да придобие по-голяма осъзнатост спрямо изборите, които прави и открие по-голям смисъл в живота. Разширеното себепознание, постигнато в процеса на терапията води със себе си развитието на ново отношение и усещане в различните житейски ситуации. Терапията може да се разглежда не толкова като лекарство, колкото като оздравителен процес, който изисква активното участие едновременно на клиент и терапевт за да може да се осъществи индивидуалния път на излекуване и развитие.

Контакти

©2017 - 2020 Славина Коцева

TOP