психолог, психотерапевт, астропсихолог

Славина
Коцева

 

В моменти от живота си човек има усещане за вътрешна празнота, безизходица, отчаяние. Останало задълго, такова състояние може да наруши пълноценния ритъм на живот и да остави трайна следа в начина, по който чувстваме, реагираме и общуваме.
Такива състояния насочват към част от същността ни, за която не сме се погрижили. Подсказват какво е добре да променим, за да сме в мир със себе си и да намерим един по-висш смисъл на съществуване.
Ще Ви напътствам да опознавате Вашите несъзнавани страни, да ги разбирате и приемате. Да придобиете автентично и здравословно усещане за себе си.

 

Относно терапията

Терапията е уникално пътуване, свързано с личностното израстване, което първоначално започва на ниво психика. Дълбинната психотерапия, която практикувам, посредством работа със сънища, активно въображение и различни техники от арт терапията, позволява изследването на несъзнаваните аспекти от човешката психика. Чрез изграждането на връзка с тях, човек може да придобие по-голяма осъзнатост спрямо изборите, които прави и открие по-голям смисъл в живота. Разширеното себепознание, постигнато в процеса на терапията води със себе си развитието на ново отношение и усещане в различните житейски ситуации. Терапията може да се разглежда не толкова като лекарство, колкото като оздравителен процес, който изисква активното участие едновременно на клиент и терапевт за да може да се осъществи индивидуалния път на излекуване и развитие.

Контакти

©2017 - 2020 Славина Коцева

TOP