"Няма светлина без сянка.
И никаква психична цялостност без несъвършенство.
Тя обхваща житейските призиви.
Не за перфектност, а за пълнота.
И за това е необходим "трън в плътта".
Страданието от дефектите,
без което няма напредък.
И няма изкачване..."
~ К.Г. Юнг

 

Юнгианска
Анализа

Юнгианската Анализа е психотерапевтичен подход, в който терапевта и клиента работят заедно с несъзнаваните елементи идващи от психиката, под формата на сънища, фантазии, спомени и актуални събития от всекидневието. Този процес осветява дълбините на нашите несъзнавани и неизживени страни, водейки със себе си естественото разбиране на нашите страхове, мотивации,  страсти, защити, несигурности, както и осъзнаване на взаимоотношенията, които поддържаме с хората около нас. С времето, добрата връзка с терапевта и постоянство, човек  развива осъзнатост, подобрява душевното си здраве и започва да усеща вътрешна стабилност дори в естествените периоди на криза и промени, които ни съпътстват в живота. Това води до умствено, емоционално и духовно узряване на личността и едно общо усещане за смисъл и благополучие, което не зависи от обстоятелствата в живота, тъй като произлиза от една цялостната промяна на възприятието на човека за света.

Арт
Терапия

Арт терапията е подход, чрез който човек изразява несъзнаваните части от психиката, под формата на рисунки, скулптури, колажи, снимки и т.н., които играят ролята на  метафори за нашите чувства, поведения и избори. Образите и символите, които се появяват, имат способността да отразяват сегашното състояние, както на психично, така и на телесно ниво. По време на творческия акт човек започва да осъзнава ограниченията на сегашния си начин на мислене и възприятие за света. Този тип изразяване се задвижва от творческата и несъзнавана страна на психиката, присъща за всяко човешко същество, което прави този психотерапевтичен метод изключително подходящ за деца и възрастни на всякаква възраст. Не е необходимо да имате някакъв артистичен талант за да използвате този подход, тъй като при него не се търси естетическа оценка, а с помощта на терапевта се намират връзки между творческите избори на клиента и вътрешния му свят.

Пясъчна
Терапия

Основната цел на пясъчната терапия е да помогне на човек да преработи актуален проблем от живота си, с който не успява да се справи посредством и изцяло вербалния подход. Подобно на арт терапевтичните практики, в пясъка човек има възможност да изрази спонтанно несъзнателната си нагласа спрямо конкретна ситуация, което позволява работа на по-дълбоки нива. Тактилното усещане на допир и игра с пясъка е само по себе си терапевтично, намалявайки тревожността и помагайки за себе-регулацията на човек. Още повече, сандъчето с пясък предоставя необходимата дистанция за работа със силно негативни спомени и емоции и помага при избягването на вътрешните ни защити. Не на последно място, фигурките, които се използват в пясъчната терапия, позволяват на човек да се свърже с различни аспекти от вътрешния си свят, които е трудно да се вербализират, като по този начин спомага за задвижването на оздравителните, вътрешни процеси.

Свържете се

за да направите своето запитване или да запазите час за среща

Въведете Вашия имейл адрес за да получавате известия за нови публикации и събития

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Славина Коцева ©2017-2021 Всички права запазени

TOP