"Няма светлина без сянка.
И никаква психична цялостност без несъвършенство.
Тя обхваща житейските призиви.
Не за перфектност, а за пълнота.
И за това е необходим "трън в плътта".
Страданието от дефектите,
без което няма напредък.
И няма изкачване..."
~ К.Г. Юнг

 

Юнгианска
Анализа

Юнгианската Анализа е психотерапевтичен подход, в който терапевта и клиента работят заедно с несъзнаваните елементи идващи от психиката, под формата на сънища, фантазии, спомени и актуални събития от всекидневието. Този процес осветява дълбините на нашите несъзнавани и неизживени страни, водейки със себе си естественото разбиране на нашите страхове, мотивации,  страсти, защити, несигурности, както и осъзнаване на взаимоотношенията, които поддържаме с хората около нас. С времето, добрата връзка с терапевта и постоянство, човек  развива осъзнатост, подобрява душевното си здраве и започва да усеща вътрешна стабилност дори в естествените периоди на криза и промени, които ни съпътстват в живота. Това води до умствено, емоционално и духовно узряване на личността и едно общо усещане за смисъл и благополучие, което не зависи от обстоятелствата в живота, тъй като произлиза от една цялостната промяна на възприятието на човека за света.

Арт
Терапия

Арт терапията е подход, чрез който човек изразява несъзнаваните части от психиката, под формата на рисунки, скулптури, колажи, снимки и т.н., които играят ролята на  метафори за нашите чувства, поведения и избори. Образите и символите, които се появяват, имат способността да отразяват сегашното състояние, както на психично, така и на телесно ниво. По време на творческия акт човек започва да осъзнава ограниченията на сегашния си начин на мислене и възприятие за света. Този тип изразяване се задвижва от творческата и несъзнавана страна на психиката, присъща за всяко човешко същество, което прави този психотерапевтичен метод изключително подходящ за деца и възрастни на всякаква възраст. Не е необходимо да имате някакъв артистичен талант за да използвате този подход, тъй като при него не се търси естетическа оценка, а с помощта на терапевта се намират връзки между творческите избори на клиента и вътрешния му свят.

Пясъчна
Терапия

Основната цел на пясъчната терапия е да помогне на човек да преработи актуален проблем от живота си, с който не успява да се справи посредством и изцяло вербалния подход. Подобно на арт терапевтичните практики, в пясъка човек има възможност да изрази спонтанно несъзнателната си нагласа спрямо конкретна ситуация, което позволява работа на по-дълбоки нива. Тактилното усещане на допир и игра с пясъка е само по себе си терапевтично, намалявайки тревожността и помагайки за себе-регулацията на човек. Още повече, сандъчето с пясък предоставя необходимата дистанция за работа със силно негативни спомени и емоции и помага при избягването на вътрешните ни защити. Не на последно място, фигурките, които се използват в пясъчната терапия, позволяват на човек да се свърже с различни аспекти от вътрешния си свят, които е трудно да се вербализират, като по този начин спомага за задвижването на оздравителните, вътрешни процеси.

Контакти

Славина Коцева ©2021 Всички права запазени

TOP