"Няма светлина без сянка.
И никаква психична цялостност без несъвършенство.
Тя обхваща житейските призиви.
Не за перфектност, а за пълнота.
И за това е необходим "трън в плътта".
Страданието от дефектите,
без което няма напредък.
И няма изкачване..."
~ К.Г. Юнг

 

Юнгианска
Анализа

Юнгианската Анализа е психотерапевтичен подход, в който терапевта и клиента работят заедно с несъзнаваните елементи идващи от психиката, под формата на сънища, фантазии, спомени и актуални събития от всекидневието. Този процес осветява дълбините на нашите несъзнавани и неизживяни страни, водейки със себе си естественото разбиране на нашите мотивации, импулси, страсти, защити, несигурности, както и всички положителни и отрицателни проекции към хората около нас. С времето, достатъчно кураж и търпение, това помага да се развие осъзнатост, да се подобри менталното здраве, облекчи психологическото страдание и води до узряване на личността.

Арт
Терапия

Арт терапията е подход, чрез който човек изразява несъзнаваните части от психиката, под формата на рисунки, скулптури, колажи, снимки и т.н., които могат да имат много по-облекчаващ и лечебен ефект в сравнение с изцяло вербалния подход. Образите и символите, които се появяват, имат способността да отразяват сегашното състояние, както на психично, така и на телесно ниво. По време на творческия акт започваш да осъзнаваш ограниченията на сегашния си начин на мислене и възприятие за света. Този тип изразяване се задвижва от творческата страна на психиката, присъща за всяко човешко същество, което прави този психотерапевтичен метод изключително подходящ за деца и възрастни на всякаква възраст.

Пясъчна
Терапия

Основната цел на пясъчната терапия е да помогне на човек да преработи актуален проблем от живота си. Тактилното усещане на допир и игра с пясъка е само по себе си терапевтично, намалявайки тревожността и помагайки за себе-регулацията на човек. Още повече, сандъчето с пясък предоставя необходимата дистанция за работа със силно негативни спомени и емоции и помага при избягването на вербализиция като защитен механизъм. В крайна сметка, елементите на терапията, които носят позитивни промени, са способността на детето или възрастния да преживее отново травмиращите събития в контекста на една безопасна и подкрепяща връзка с терапевта.

Контакти

©2017 - 2020 Славина Коцева

TOP